Blog

Filtre Pres Plaka Satan Firmalar
Blog

Filtre Pres Plaka Satan Firmalar

Filtre pres, endüstriyel atık su arıtma tesisleri ve diğer üretim süreçleri sebebiyle meydana gelen katı malzemelerin ayrılması, düzenli bir şekilde…
Katı Atıkların Geri Kazanımının Önemi
Blog

Katı Atıkların Geri Kazanımının Önemi

Katı atık sorununun çözümü üç temel aşamanın belirlenecek hedefler doğrultusunda ve katı atık özelliklerine bağlı olarak birlikte değerlendirilmesi ile mümkün…
Blog

Filtre Bezleri Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Filtrasyon işlemi özen ve dikkat gerektiren endüstriyel işlemlerin başında gelir. Ayrıştırma yapılırken filtre bezleri kullanımı söz konusudur. Filtre preslerle yapılan…
Filtreleme Ünitesi Nedir
Blog

Filtreleme Ünitesi Nedir?

Filtreleme üniteleri seyyar ve sabit harici (off-line) filtrasyon üniteleri olarak ikiye ayrılmaktadır ve bu nedenle de bu iki başlık altında…
Atık Yönetimi Nedir
Blog

Atık Yönetimi Nedir?

Atık Yönetimi, evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimalize edilmesi, kaynağında ayrı toplanması, ara olarak depolanması, gerekli olduğu durumlarda atıklar…
Atık Kabul Tesisi Nedir
Blog

Atık Kabul Tesisi Nedir?

Atık kabul tesisi gemi ve petrol türevli atıkların alınmasına hizmet eden sistemlerdir. Atık kabul tesisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından…
Filtre Pres Plaka
Blog

Filtre Pres Plaka

Filtre pres genel olarak endüstriyel atık su arıtma tesisleri ve diğer üretim süreçlerini sebebiyle oluşan katı malzemelerin ayrılması, düzenli bir…
Arıtma Çamurunun Özellikleri
Blog

Arıtma Çamurunun Özellikleri

Sıvı ya da katı nitelikli atıklar ile yeryüzü sularının ve yer altı sularının karışımına atık su adı verilmektedir. Atık su…
Ters Ozmos Nedir
Blog

Ters Ozmos Nedir?

Temiz suya ulaşmanın en pratik yolu olan su arıtma cihazı satın almayı planlıyorsanız karşınıza kesinlikle ters ozmos teknolojisi çıkacaktır. Bu…
Atık Su Arıtımı Yönetmeliği
Blog

Atık Su Arıtımı Yönetmeliği

Atık su arıtımı yönetmeliği ile kentsel ve endüstriyel atık suların toplanması, arıtımının sağlanması ve deşarjının olumsuz etkilerine karşı çevreyi korumayı…
Çamur Susuzlaştırma Ekipmanları
Blog

Çamur Susuzlaştırma Ekipmanları

Mekanik bant yoğunlaştırıcı çamur yoğunlaştırma işlemi, sistemi takip eden çamur susuzlaştırma sistemlerinin kapasitesini düşürebilmek amacıyla sıklıkla tercih edilen bir yöntem…
Atık Çamur ve Suların Geri Dönüşümü
Blog

Atık Çamur ve Suların Geri Dönüşümü

Günümüz dünyasında geri dönüşüm çok önemli olmaktadır. Çünkü, geri dönüşüm aslında çöp olmayan maddelerin belirli işlemlerden geçirilmesi sayesinde yeniden kullanılması…
Filtre Preslerde Filtrasyon
Blog

Filtre Preslerde Filtrasyon

Filtre preslerle gerçekleştirilen filtrasyon işleminde genel olarak sıvı-katı bileşenleri oluşturduğu farklı yoğunluk ve viskozitelerdeki akışkanların içerisinde yer alan katı ve…
Dolu – Boş Plaka Nedir - Ne İşe Yarar
Blog

Dolu – Boş Plaka Nedir? Ne İşe Yarar?

Filtre pres endüstriyel atık su arıtma tesisleri ve diğer üretim süreçleri sebebiyle oluşan katı – sıvı maddelerin ayrıştırıldığı mekanik filtrasyon…
Filtre Pres Makinesi
Blog

Filtre Pres Makinesi

Filtre pres temel olarak arıtma mekanizması olarak tanımlanabilir. Çamur arıtma mekanizması ya da çamur susuzlaştırma mekanizması olarak tanınan filtre presler…
Filtre Pres Çalışma Prensibi
Blog

Filtre Pres Çalışma Prensibi

Filtre pres, temel anlamıyla arıtma mekanizmasıdır. Çamur arıtma mekanizması ya da susuzlaştırma makinesi olarak da tanınan filtre preslerin birçok kullanım…
Filtre Bezi Nasıl Seçilmelidir
Blog

Filtre Bezi Nasıl Seçilmelidir?

Filtre bezleri filtrasyon işlemlerinde sıklıkla tercih edilen bir filtreleme yöntemi olmaktadır. Özellikle katı ve sıvı maddelerin filtrasyon işlemlerinde kullanılan filtre…
Filtre Pres Türleri Nelerdir
Blog

Filtre Pres Türleri Nelerdir?

Filtreler arıtma teknolojilerinin en önemli noktalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü, bir ürünün ya da şeyin arıtılabilmesi için öncelikle filtrelenmesi…
Membran Nedir - Membran Plakalar Nelerdir
Blog

Membran Nedir? Membran Plakalar Nelerdir?

Membran adı verilen bu teknoloji, geçmişten günümüze kadar geldiği süreç içerisinde saygın bir arıtma teknolojisi olarak kabul edilmektedir ve birçok…
Filtre Pres Nedir
Blog

Filtre Pres Nedir?

Filtre pres, evsel, endüstriyel atık su arıtma tesisleri ve diğer üretim proseslerinden kaynaklı atık suların içerisinde yer alan katı malzemelerin…
Filtre Pres Plakası Nedir
Blog

Filtre Pres Plakası Nedir?

Filtre pres endüstriyel atık su arıtma tesisleri ve diğer üretim süreçlerini nedeniyle oluşan katı malzemelerin ayrılması, düzenli bir şekilde alınması…
Çamur Susuzlaştırma Nedir
Blog

Çamur Susuzlaştırma Nedir?

Çamur susuzlaştırma işlemi, atık su arıtım işleminin ardından oluşan sıvı veya yarı katı halde bulunan, kokulu; uygulanan arıtma türüne bağlı…
Chamber Plaka Nedir - Ne İşe Yarar
Blog

Chamber Plaka Nedir? Ne İşe Yarar?

Filtre pres, en eski ve en yaygın kullanım alanı bulunan filtrasyon ekipman özelliği taşımaktadır. Pratik olması, otomatik deşarj sistemleri, kuruya…
Filtre Bezi Nedir
Blog

Filtre Bezi Nedir?

Sıvı maddelerin veya katı maddelerin filtrasyon işlemlerinde en önemli değerlendirme ölçütlerinden biri de şüphesiz filtre bezleridir. Çünkü, filtre bezinin kalitesi…
Menü